STAVEBNÍCTVO

V oblasti stavebníctva poskytujeme prostredníctvom sprostredkovateľa  nasledujúce:

 • výstavba rodinných domov
 • výstavba inžinierskych sietí
 • stavby na kľúč
 • projekčná činnosť
 • Betónové  a murované ploty s presných tvárnic
 • Murárske práce
 • Tesárske a šalovacie  práce
 • Maliarske a natieračské práce
 • Obkladačské a dlaždičné práce
 • Podlahárske práce
 • Sadrokartónové konštrukcie / priečky, obklady, podhľady /
 • Zateplenie fasád a podkroví
 • Lešenárske práce
 • Pokládka zámkovej dlažby
 • Demolačné, búracie a zemné práce
 • Terénne úpravy