Pre všetkých klientov bez ohľadu na to, či si u nás vyberú, alebo nevyberú nehnuteľnosť, poskytujeme hypotekárne poradenstvo prostredníctvom nášho finančného poradcu, ktorého služby sú pre Vás bezplatné!
V oblasti finančného sprostredkovania poskytujeme nasledujúce:
 • odborné poradenstvo ohľadom financovania nehnuteľností
 • analýza hypotekárnych a úverových potrieb klienta
 • sprostredkovanie neživotného a životného poistenia
 • vyhľadávanie najoptimálnejších finančných produktov
 • vykonávanie administratívnych úkonov pre potreby finačných inštitúcií
 • kompletizácia dokumentov k uzatvoreniu zmluvy o poskytnutí finančných produktov
 • asistencia pri podpisovaní dokumentov a zmluvnej dokumentácie
 • zabezpečenie vkladu záložného práva banky
 • komunikácia s finančnými inštitúciami
 • zabezpečenie znaleckých posudkov prostredníctvom súdnych znalcov

Najčastejšie kladené otázky o poskytovaní hypotéky:

Je možné získať hypotéku aj bez dokladovania výšky príjmu?

Čiastočne áno. Niektoré banky nemusia vyžadovať potvrdenie o výške príjmu, pokiaľ si ho vedia zistiť napríklad od zamestnávateľa alebo z iných zdrojov. Trvalý príjem je ale potrebný.

Na čo všetko sa dá hypotéka použiť?

Hypotéku je možné získať na kúpu nehnuteľnosti, stavbu nehnuteľnosti, rekonštrukciu nehnuteľnosti a aj bezúčelovo, kedy nie je nutné dokladovať účel použitia peňazí z úveru.

Aká je výška úroku?

Výška úroku je závislá od viacerých okolností, predovšetkým od bonity žiadateľa, dĺžky fixácie úročenia, pomeru výšky hypotéky a výšky ručenia, typu hypotéky, rizikovej prirážky a od iných parametrov, ktoré si určuje každá banka individuálne. Momentálne sú úroky na najnižších číslach za posledné roky. Sú teda mimoriadne výhodné.

Do akej výšky je možné hypotéku získať?

Väčšina bánk limituje výšku hypotéky v pomere k hodnote zakladanej nehnuteľnosti podľa znaleckého posudku. Najčastejšie sa dá získať hypotéka do 80 až 90 % hodnoty nehnuteľnosti, výnimočne pri bonitnom klientovi aj na 100 % hodnoty nehnuteľnosti.

Dá sa hypotéka použiť aj na refinancovanie pôvodného úveru?

Áno, okrem klasickej hypotéky na kúpu, stavbu či rekonštrukciu bývania existujú aj špeciálne refinančné hypotéky, ktoré slúžia presne na vyplatenie pôvodnej, menej výhodnej, hypotéky. Tieto sa obvykle poskytujú s lepším úročením, prípadne aj s dlhšou lehotou splatnosti.

Aký je rozdiel medzi úrokovou sadzbou a RPMN?

Ročná percentuálna miera nákladov je v percentách vyjadrený podiel všetkých nákladov spojených s úverom. Do výpočtu vstupujú napr. výška úveru, poplatok za úver, úroková sadzba a ďalšie náklady, ako sú napr. poistenie nehnuteľnosti, náklady na kataster, náklady za ohodnotenie nehnuteľnosti a pod.
Okrem úrokovej sadzby je tu započítaný aj poplatok za úver, za znalecký posudok, za návrh na vklad záložného práva, poistenie nehnuteľnosti a iné poplatky spojené s úverom.
Úroková sadzba je jedna z hodnôt vstupujúcich do výpočtu RPMN a predstavuje percentuálne vyjadrenie ceny pôžičky peňazí.
Napríklad: Úroková sadzba určuje výšku úrokov, ktoré sú zahrnuté v mesačnej splátke a predstavujú pre klienta náklad. Úroky spolu s ďalšími nákladmi sú prepočítané na percentuálnu hodnotu RPMN preto, aby bolo možné porovnať celkové náklady úverov s rôznou štruktúrou nákladov. Ak porovnávate napríklad úver s úrokovou sadzbou 1,35 % a RPMN 2,10 % a úver s úrokovou sadzbou 1,55 % a RPMN 1,85 %, reálne zaplatíte menej práve na úvere, ktorý má RPMN 1,85 %, aj keď má na prvý pohľad vyššiu úrokovú sadzbu. V prvom úvere zaplatíte menej na úrokoch, ale ďalšie náklady, napr. na poistenie, poplatky za úver a pod., sú také vysoké, že výhodnejší je druhý úver s RPMN 1,85 %, hoci má vyššiu úrokovú sadzbu.

Aké doklady potrebujem na požiadane o hypotéku?

Základné doklady, ktoré je potrebné banke doložiť, sú:

 • preukazujúce účel poskytnutia úveru (kúpna zmluva, stavebné povolenie, položkový rozpočet pri rekonštrukcii,…),
 • preukazujúce výšku príjmu, ktorý je po zohľadnení predpokladaných mesačných výdavkov, ako aj ostatných záväzkov žiadateľa dostačujúci na splácanie úveru (výšku príjmu vám vieme overiť priamo v banke, v prípade ak ho banke potvrdí sociálna poisťovňa, v opačnom prípade je potrebné doložiť potvrdenie o príjme),
 • doklady k nehnuteľnosti slúžiacej na zabezpečenie úveru (najmä znalecký posudok a pod.),
 • identifikačný doklad osôb vstupujúcich do úverového vzťahu.

potrebné dokumenty sa môžu v každej banke líšiť.